Thai Pharmacies Association 2019

1104 Views  | 

Thai Pharmacies Association 2019

สมาคมร้านขายยา งานประชุมใหญ่ประจำปี 2562

ได้จัดให้มีการออกร้านแสดงเวชภัณฑ์ และบริษัทยาได้พบปะกับลูกค้าร้านขายยา ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทนำเสนอ  เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่านที่ต้องการเผยแพร่ และเป็นการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทยากับสมาชิกร้านขายยา

Powered by MakeWebEasy.com